Svatební síň pro Prahu 5

Největší kvalitou zadání je výběr umístění řešeného území. Park Sacré Coeur má svoji specifickou atmosféru díky své poloze v rámci města, která nabízí široké výhledy na panorama Prahy. Návrh svatební síně se proto snažíme začlenit do samotného parku, maximálně otevřít a vytvořit tak místo pro netradiční svatbu - svatbu v parku. Předobrazem objektu svatební síně jsou drobné pavilony mnohoúhelníkového tvaru, které jsou zpravidla umístěny v parku a jsou bodem zastavení při procházce skrz park. Přebíráme archetypy pavilonu jako jsou subtilnost sloupořadí, středobodová orientace a stanové zastřešení. Reflexivní materiál fasády, který odráží své nejbližší okolí, pomáhá stavbě stát se součástí svého okolí a začlenit se do něj.

4.-5. místo v dvoukolové architektonické soutěži
Rok: Září 2022
Lokalita: Praha 5
Status: Dvoukolová architektonická soutěž
Program: Svatební síň, kavárna, galerie
Team: Ivo Stejskal, Zdeněk Šuchma, Tomáš Babka
Vizualizace: Maroš Mitro (portraits of projects)