en

Ing. arch. Ivo Stejskal

 

Narozen v Brně. V letech 2010-2016 vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně. V roce 2016 během studií v Nizozemsku na Akademii umění a architektury Fontys Hogeschool vor de Kunsten pracoval ve studiu Groosman v Rotterdamu a poté Dam&Partners Architecten v Amsterdamu. Po skončení studií pracoval až do roku 2020 pro atelier CHYBIK+KRISTOF Architects & Urban Designers. V roce 2021 zakládá atelier AOSI. Od roku 2023 je také autorizovaným architektem a členem České komory architektů.

ČKA 05 449

stejskal@aosi.cz

+420 728 750 002