Revitalizace Osvětové besedy

Revitalizace Osvětové besedy je provedena jednoduchou přístavbou ve dvorní části areálu. Ze stávající struktury ponecháváme jeho podstatu - hlavní sál – a veškeré obsluhující prostory definujeme nově coby přechod mezi sálem a vnitřním dvorem, nebo hranici mezi vnitřním dvorem a náměstím sv. Rozálie. Nová struktura se tak koncentruje kolem dvora, který je od okolních soukromých pozemků oddělený zdí.

Minimalizace stavebních nákladů vede na úsporný prostorový provozní rozvrh. Umístění cateringové kuchyně umožňuje přímou obsluhu interiéru i dvora. Je uvažováno vícero scénářů využití objektu v době mimo využití sálu, čímž by se měla zlepšit ekonomika provozu osvětové besedy.

V návrhu se opakující motiv, který vychází z formy na zlepšení prostředí z hlediska akustiky. Kromě akustického podhledu v hlavním multifunkčním sále je použit dále jako podhled nad barem, plechové zastřešení přístavby a ve formě lehkého pohyblivého textilního zastřešení dvora, které dle potřeby může zastínit celý dvůr.

1. místo v architektonické soutěži
Rok: Červenec 2022
Lokalita: Ivanka pri Dunaji, Slovensko
Status: Soutěž
Program: Kulturní centrum obce
Team: Ivo Stejskal, Jan Vrbka (TheBüro / architekti Brno)
Vizualizace: Maroš Mitro (portraits of projects)