Dům se zelenými atrii

V údolí zelených kopců nedaleko hradu Pernštejn vznikl dům, který spojuje moderní bydlení s krásou okolní přírody.

padesáti letech života ve městě se obyvatelé domu rozhodli pro radikální změnu - přestěhovat se na venkov za přírodou. Domov, který se stává součástí zahrady a vytváří oázu, kde se obyvatelé - lidé i zvířata - mohou setkávat, pracovat a společně žít. Jejich touha spojit moderní bydlení s klidem a krásou venkovského prostředí byla motivem pro vznik tohoto atriového domu.

Koncept a tvar domu je utvářen zelenými atrii a boxy zázemí, které vytvářejí plynulý prostor interiéru. Každý box má svůj vlastní materiál, přidávající jedinečný charakter každému koutu domu.

Podoba atrií hraje klíčovou roli v tomto návrhu. Jejich posunutí ze středu domu na jeho obvod dovoluje vpustit do domu ještě více světla a přesto zachovat intimitu řešení. Atria slouží jako zelený filtr, propojující exteriér s interiérem a přinášející do domova svěží atmosféru přírody. Tato zelená oáza je hlavním motivem domu, který nabízí obyvatelům klidné a zároveň inspirativní prostředí.

Zvláštní pozornost byla věnována umístění oken. Všechna okna jsou směřována do zelených atrií. Tato orientace nejenže poskytuje maximální soukromí, ale také umožňuje výhledy do krajiny mimo okolní zástavbu.

Atria jsou umístěna na každou stranu domu, přerušují plynulou stěnu a zachovávají tak jednotný charakter objektu ve všech úhlech pohledu. Atriový dům v údolí představuje propojení moderního bydlení s přírodou, přinášející harmonii do každodenního života.

Rok dokončení projektu: 2022
Rok dokončení stavby: 2023
Lokalita: Nedvědice
Program: Rodinný dům
Zastavěná plocha: 172m2
Autor: Ivo Stejskal
Projektová dokumentace: Jiří Wacľawik
Projekt interiéru: Petr Hála
Zhotovitel stavby: Valeriy Popilevych (Valestav Group s.r.o.)
Foto: Alex Shoots Buildings

designboom

archello

archiweb

archinfo

refresher

introhouses