Povodí Vltavy: Areál provozního střediska Strakonice

Do dané lokality vstupujeme lineárním objektem v návaznosti na ortogonální síť okolních objektů. Linearitu přebírá z vodní hladiny řeky Otavy. Skladba dřevěného boxu posazeného na betonovém soklu s přesahujícím stropem odpovídá podstatě stavebního programu – syntéze zázemí pro pracovní a administrativní činnosti spolu se zabezpečením odstavných stání vozového parku proti povětrnosti. Ve vstupním podlaží je objekt jasně dispozičně členěn, trasa vede návštěvníka podél fasády z boxů technického zázemí, šaten a garáží k túni, u které se nachází vstup do horního podlaží. To představuje univerzální dřevěná administrativní a pobytová platforma. Veškeré objemy a plochy návrhu včetně střechy jsou pojednány krajinářsky, s ohledem na práci s vodou a specifickými charakteristikami povodí Otavy.

Rok: Březen 2023
Lokalita: Strakonice
Status: Soutěž
Program: Provozní středisko
Team: Ivo Stejskal, Vít Šarišský, Jan Vrbka
Krajinářský koncept: Monika Šafářová
Vizualizace: Stanislav Šimoníček (spiritpixel)