Proměna údolí "letňáku" Jemnice

Nacházíme se na specifickém místě s jedinečnou atmosférou v údolí přímo navazujícím na parky okolo rybníků s přírodním charakterem , který se snažíme v maximální míře zachovat a vyzdvihnout. Pracujeme s prvkem údolí - otevřený prostor obklopený souvislou vrstvou vzrostlé zeleně, který bude na venek skrytý a poskytne tak dostatečné útočiště nejen skautům, ale i ostatním návštěvníkům. Kolem centrálního rovinného prostoru navrhujeme okružní multifunkční stezku s charakterem parkových cest vedoucích kolem rybníků, na který navazují různé volnočasové aktivity či místa odpočinku pro všechny procházející. Na místě stávajícího objektu vzniká skautská základna se zázemím pro veřejnost. Objekt orientujeme tak, aby netvořil bariéru, ale plynule s místem s výraznou topografií splynul.

Rok: Leden 2023
Lokalita: Jemnice
Status: Soutěž
Program: Krajinářské řešení, skautská základna
Team: Ivo Stejskal, Tereza Teplá, Ara Zárraga, Vít Šarišský
Vizualizace: Vít Šarišský, Ivo Stejskal