Obecní dům Stránecká Zhoř

Hlavní myšlenkou návrhu je propojení stávajícího veřejného prostoru a centra obce s novou návsí. Navrhujeme veřejnou pasáž a průchod mezi stávajícím objektem obecního domu a nově navrhovanou přístavbou jako další cestu na náves. Nově navrhované hmoty vstupují do urbanismu tak, aby vymezily prostor návsi, zároveň ale nenarušily původní charakter místa. Svoji linearitou a pozicí vytvářejí linku pozadí podtrhující stávající domy. Materiál opáleného dřeva tvoří kontrast a odkazuje na vznik a název obce. Svažitého terénu nová hmota využívá a definuje světlé výšky prostorů dle důležitosti odstupňováním jednotlivých úrovní.

Rok: Leden 20233
Lokalita: Stránecká Zhoř
Status: Soutěž
Program: Obecní úřad, společenský sál, hospoda
Team: Ivo Stejskal, Vít Šarišský, Natálie Laníková
Vizualizace: Vát Šarišský, Ivo Stejskal