Městské lázně Krnov

Do rozsáhlého pozemku s jasně organizovanou a signifikantní zelení vstupujeme uceleným a kompaktním urbanismem. Kruhová forma podporuje ideu středu, centra kolem kterého jsou komponované vodní plochy s jejich utilitárními zázemím. Velký kruh zve člověka k vstupu a ponoření se. Kromě spolupatřičnosti a demokracie, kruhová forma tématizuje neměnnou geometrii šíření vln. Dispozice objektu překvapuje svým ortogonálním vnitřkem, v kterém se vodní plochy a ostatní funkce organizují okolo centrálního atria. Pracujeme taktéž s inventářem světlíků, které prostorem přinášejí rozmanité architektonické kvality. Ačkoliv náš návrh působí introvertně a drží si svoji vlastní integritu, vyjadřujeme se i k okolnímu řešenému území. Příkladem je promenáda s alejí, začínající v parkovací ploše a ústící do koupelí. Rozsáhlé parkoviště kultivujeme sekvencemi stromů. Doplňujeme absentující zeleň, tvoříme koupele ponořené v krajině.

odměna - 4. místo ve dvoukolové architektonické soutěži
Rok: Leden 2022
Lokalita: Krnov
Status: dvoukolová soutěž
Program: Městské lázně
Team: Ivo Stejskal, Maroš Mitro, Tomáš Boroš, Ondrej Jurčo
Ve spolupráci s: DOXA architekti
Vizualizace: Maroš Mitro