Revitalizace kulturního centra
Velké Němčice

Velké Němčice svým charakteristickým urbanismem reprezentují typickou moravskou zástavbu - tzn. podélné domy řazené za sebou tvořící lineární struktury urbanismu. V rámci návrhu je nutno dbát ohled na veřejný život nejen kulturního centra, ale i veřejného prostoru přes ulici. Samotné kulturní centrum si prošlo vývojem během let a stávající podoba do charakteru zástavby nezapadá. V návrhu budovy navazujeme na kontext okolí a utváříme prostor pro každodenní i mimořádné události. Zapojujeme jej zpět do uliční fronty přidáním střechy v průčelí, která na linii navazuje. Vzhledem k nárožní pozici kulturního centra novou střechou obepínáme nejen hlavní průčelí. Blok se tím sjednotí ze všech stran a dostane jednotný charakter. Dostavěním střechy a jejím vyvýšením nad terén sloupy, vytváříme stále průchozí kulturní dvůr, jehož charakter se pod společnou střechou přizpůsobuje dle potřeby.

Rok: Červen 2023

Lokalita: Velké Němčice

Status: Architektonicko-urbanistická studie využitelnosti
Program: Kulturní centrum obce
Team: Ivo Stejskal, Vít Šarišský, Zdeněk Šuchma (Babka & Šuchma)
Vizualizace: Maroš Mitro (portraits of projects), Vít Šarišský

1 vstupy do areálu   zastřešené prostory   nové terasy   společenský sál   prostor restaurace a baru   prostory k pronájmu