Nové srdce Kamenného Přívozu -
Šíbalův statek

Areál Šíbalova statku je příkladem české lidové architektury a má své charakteristické rysy stejně tak jako samotný Kamenný přívoz. Obec je tvořena zejména domy se sedlovou střechou doplněné o provzdušňovací otvory ve štítech. Dalším typickým prvkem pro Kamenný přívoz, díky své morfologické pozici sídla ve svahu údolí řeky, jsou kamenné zídky. Tyto charakteristické prvky se snažíme v maximální míře zachovat a vyzdvihnout.

Ve stávajících objektech vidíme prostorový i výrazový potenciál k vytvoření skutečného centra obce, proto navrhujeme objekty zachovat, očistit od nánosů doby do své ryzí formy a díky menším zásahům upravit pro provoz požadovaných funkcí. Tyto stávající objekty navrhujeme doplnit o nový objem tak, aby vznikly dvě dvojice objektů vymezující veřejný prostor tvořící nové srdce Kamenného přívozu. Díky samostatným dvojicím objektů, které jsou funkčně odděleny, je možné jednoduše etapizovat realizaci dle potřeby.

1. místo v architektonické soutěži
Investor: Obec Kamenný přívoz
Rok: Leden 2022
Lokalita: Kamenný Přívoz
Status: Soutěž
Program: Kulturní centrum obce
Team: Ivo Stejskal, Zdeněk Šuchma, Jan Rolinc
Vizualizace: Maroš Mitro, Ivo Stejskal