Kachník

Objekt navržený a zkonstruovaný samotnými architekty. Na stavbu objektu bylo využito odpadního materiálu dřevěných desek vzniklého z bednění stropu sousední stavby. Proporce a měřítko objektu je definováno budoucími uživateli - indickými běžci, domestiková forma kachny divoké.

Indičtí běžci většinu času pobývají na celé zahradě pojídáním slimáků, což byl hlavní účel jejich pořízení. Přirozeně potřebují prostor, i když v objektu přebývají pouze přes noc, samotný vnitřní prostor je velkorysý.

Jedná se o jednoduchou hmotu s přesahy podlahy i střechy pro větší komfort užívání. Plechová střecha brání zatékání. Podlaha je vyvýšená oproti terénu, brání tak pronikání vlhkosti do interieru zejména v zimním období. Oknem a otvory mezi konstrukcí pod střechou vzniká možnost přirozeného větrání. Díky předsazené terase mají kachny přístup z více stran. Čištění a vybírání vajec probíhá vysunutím boční stěny. Konstrukční systém je tvořen z na sebe osazených trámků 30x30mm spojený šrouby. Konstrukce je uložena na kamenných blocích.

Design: AOSI
Realizační tým: Ivo Stejskal, Kristýna Blažíčková
Lokalita: Nedvědice
Rok dokončení stavby: Duben 2023
Program: Kachník
Uživatelé objektu: Indičtí běžci
Foto: Alex Shoots Buildings

archspace.cz