ITC Zelená hora

Památku UNESCO Zelená Hora nevnímáme jako pouhý kostel Sv. Jana Nepomuckého, ale jako unikátní kompoziční celek sestávající se z masivu kopce s jedinečnou pointou na jeho vrcholu. Objekt informačního centra je navržen jako jednoduchá kostka zakousnutá do svahu, se snahou o výrazovou a tvarovou pokoru vůči kostelu.

Objekt je umístěn v největší možné vzdálenosti od kostela v rámci řešeného území. Stává se součástí urbanismu a nepřiřazuje se tak k samotné Zelené Hoře, díky čemu se stává neviditelným v dálkových pohledech. Půdorysná stopa přebírá proporce rodinných domů, stejně tak jako odstupové vzdálenosti. Objekt je navržen v návaznosti na historickou poutní cestu vedoucí ze zámku, která dnes slouží jako důležité pěší napojení na kapacitní parkoviště. Stává se tak vstupní branou, která návštěvníkovi poskytne potřebné zázemí před vstupem do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Je umístěn ve zlomu dvou os (schodiště a chodníku) a vytváří tak pohledový kloub při výstupu od zámku, aniž by narušoval postupně se odkrývající výhled na Zelenou Horu.

3. místo v architektonické soutěži
Rok: Leden 2022
Lokalita: Zelená Hora, Žďár nad Sázavou
Status: Soutěž
Program: Informační centrum
Autoři: Ivo Stejskal, Jan Rolinc, Tomáš Babka, Zdeněk Šuchma
Vizualizace: Stanislav Šimoníček(spiritpixel), Ivo Stejskal