Dostavba ZŠ a MŠ

V návrhu se zaměřujeme kromě novostavby mateřské a základní školy na místě stávající tělocvičny také celkovým urbanismem a návaznostmi na nejbližší okolí, zejména peší prostupnust a propojení se sousedním Šíbalovým statkem tak, aby mohlo vzniknout plnohodnotné nové srdce Kamenného přívozu. Dostavbu navrhujeme jako jednoduchý utilitární objekt, který zapadá od urbanismu a díky změně prostorového rozvržení, které ale zároveň zachovává velikosti jednotlivých místností, se nám podařilo zmenšit zastavěnou plochu i objem z původní studie, čímž i při aktuálním navýšení cen stavebních prací dokážeme zachovat odhadované investiční náklady. Zjednodušení se týká i statického řešení. Objekt je navržen zděný z tvárnic s betonovým stropem a dřevěným krovem.

Rok: Červenec 2022
Lokalita: Kamenný Přívoz
Status: Vyzvaná soutěž
Program: Základní a Mateřská škola
Team: Ivo Stejskal, Zdeněk Šuchma
Vizualizace: Maroš Mitro (portraits of projects)