Bytový Soubor Terchovská

Koncept návrhu vychází v maximální míře z kontextu okolí. Uspořádání a velikost navržených domů vytváří přirozený přechod mezi zástavbou nízkopodlažních RD a panelového sídliště. Na problém blízkosti hlučné silnice reaguje horizontální hmota pavlačového domu, která brání hluku, aby se šířil dále do území. Drobné měřítko bodových domů a jejich uspořádání vytváří komorní a pestrou škálu venkovních poloveřejných prostor podněcující komunitní život obyvatel. Tvar a velikost prostor jsou definovány jejich náplní. Tento princip je obdobně promítán i do sdílených prostor schodišť a pavlačí.

1. místo v architektonické soutěži
Rok: leden 2020 - současnost
Lokalita: Bratislava, Slovensko
Status: soutěž, projektová dokumentace
Program: Bytový soubor
Team: Ivo Stejskal, Jan Rolinc, Iva Mrázková, David Erik Bernátek
Ve spolupráci s: Jan Vrbka (TheBüro, s.r.o.)
Vizualizace: Martin Holý, Stanislav Šimoníček(spiritpixel)