Bytový Soubor Parková

Nacházíme se v jedinečném kontextu zámeckého parku – čtvercem lapeného fragmentu zeleně, s dominantou Csákyho kaštieľa a přilehlým nemocničním objektem. Cílem je v maximální možné míře respektovat tuto unikátní atmosféru a vtisknout ji do objektu bytového domu a řešeného území.

Navrhujeme jeden kompaktní objem, který urbanisticky ztvárňujeme jako třetí solitér v parku. Objekt je navržený tak, aby přinášel maximální výhled do parku. Idea návrhu je navrácení atmosféry původních skleníkových konstrukcí, které se na pozemku nacházejí. Vnitřní dispozice je komponována jako systém za sebou navazujících místností v obou směrech s odkazem na motiv zámecké enfilády.

2. místo v architektonické soutěži
Rok: Leden 2021
Lokalita: Bratislava, Slovensko
Status: Soutěž
Program: Bytový soubor
Team: Ivo Stejskal, Jan Rolinc, Iva Mrázková
Ve spolupráci s: Jan Vrbka (TheBüro / architekti Brno)
Vizualizace: Martin Holý, Stanislav Šimoníček (spiritpixel), Ivo Stejskal