Víceúčelová sportovní hala Nový Jičín

Základní koncepce vychází z potřeby zastřešit oboustrannou tribunu stadionu a sportovní haly. Figura sestává z betonového soklu a soustavy dřevěných konstrukcí nesoucí linii střech, pracuje se s horizontalitou linie střech. Symetrie objektu vychází z návaznosti na fotbalové hřiště. V návrhu se opakují tři základní materiály, rozdělující návrh do tří základních elementů podle jejich architektonického účelu. Pohledový beton, dřevěné přiznané nosné konstrukce a hliníkový obklad tělocvičny. Dispozice využívá sdílených prostor mezi stadionem a halou pomocí turniketového systému.

3. místo v architektonické soutěži
Rok: Březen 2023
Lokalita: Nový Jičín
Status: Soutěž
Program: Víceúčelová sportovní hala
Team: Ivo Stejskal, Jan Vrbka, Roman Strnad, Vít Šarišský
Ve spolupráci s: TheBüro / architekti Brno
Vizualizace: Maroš Mitro (portraits of projects)