Kulturní centrum Mayerova továrna

Při koncipování řešení urbanismu Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem jsme se snažili postupovat zevnitř areálu směrem ven. Uvolněním centrální části nám vznikl prostor pro umístění víceúčelové haly pro kulturní a vzdělávací aktivity. Parter víceúčelové haly otvíráme do pobytových ulic. Vytváříme tak pulzující klastr - kulturní čtvrť, která ve svých uličkách nabízí dostatek prostoru pro pobytové, kulturní a vzdělávací aktivity a svojí formou přirozeně rozšiřuje centrum města. Areál je situován na samotné hranici původního historického centra.

Areál v současnosti tvoří urbanisticky plný blok - slepenec různých hmot z různých období. Toto přistavování v čase vycházelo z reálných potřeb provozu a tak mělo svoje opodstatnění. Protože přistupujeme k adaptaci továrny na nové využití, pokládáme za potřebné adaptovat i vnitřní fungování areálu. Urbanisticky plnou strukturu měníme na propustnou - vytváříme soubor budov s vlastními ulicemi. Původně uzavřený a introvertní areál měníme na otevřený/ extrovertní. Máme zato, že tento manévr odprezentuje i původní historicky hodnotné budovy v jejich přirozené kráse.

Rok: srpen 2021
Lokalita: Dvůr Králové nad Labem
Status: Soutěž
Program: Kulturní centrum
Team: Ivo Stejskal, Jan Rolinc, Maroš Mitro, Tomáš Boroš, Ondrej Jurčo
Ve spolupráci s: DOXA architekti
Vizualizace: Maroš Mitro, Dávid Medzihorský